• We gaan weer beginnen!

  18 aug 2022
 • De jeugdcommissie kijkt vooruit naar het nieuwe seizoen.
  “We hebben er als JC zin in!”. Dat is het breed gedeelde gevoel zo aan het begin van het seizoen 2022-2023. We bruisen van de ideeën en energie om van dit jubileumseizoen een mooie editie te maken.
  In dit artikel nemen wij u kort mee in de plannen en initiatieven.
  Samenstelling JC
  Aan het eind van het vorig seizoen hebben Anouk van der Vuurst en Henk de Jong aangegeven op een andere wijze invulling te willen geven aan de ondersteuning van onze vereniging. Anouk en Henk hebben een forse bijdrage geleverd aan de opbouw van de JC, waarvoor we hen ook vanaf deze plaats bedanken! Dat de SV Eemnes een dynamische club is blijkt uit de snelheid waarmee de ontstane vacatures weer zijn ingevuld. Voor de rol van coördinator middenbouw hebben we Coen Andriessen bereid gevonden als opvolger van Henk. Margriet van Oostrum neemt de taken van Anouk als algemeen lid over. Naast deze mutaties is de commissie ook uitgebreid met een 2e coördinator voor de onderbouw in de persoon van Jessica Rademaker. De reden voor deze uitbreiding ligt in de groei binnen met name de Champions League, O8 en O9. Jessica gaat aan de slag binnen deze groep, Arwin Lergner richt zich op de O10, O11 en O12.

  Starten met trainingen
  De trainingen voor de onderbouw (tot en met de O12) starten weer in de eerste week na de zomervakantie (de week van 29 augustus). Het startmoment voor de teams in de midden- en bovenbouw wordt bepaald door de leiding van het team.

  Technische en motorische ontwikkeling
  In oktober en november 2021 hebben we op 6 vrijdagavonden extra techniektrainingen verzorgd.
  We hebben deze opzet geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen, dat het accent niet alleen op technische -, maar ook op de motorische ontwikkeling van kinderen moet komen te liggen.
  Hierover hebben we gesproken met een organisatie uit Baarn, die expert is op beide gebieden (Sportivun). We hebben afgesproken om in het najaar van 2022 een pilot te starten voor de teams uit de midden- en onderbouw, waarbij op 6 vrijdagen een uur training wordt aangeboden specifiek gericht op de technische- en motorische ontwikkeling. We komen hier nog uitgebreid op terug, maar willen u al wel vast de data en de eigen bijdrage doorgeven.
  Als data hebben we gekozen voor 3 avonden vóór en 3 na de herfstvakantie: 23, 30 september en 7 oktober, 28 oktober, 4 en 11 november. De eigen bijdrage bedraagt € 25 per kind voor 6 avonden.

  Handleiding voor trainers en leiders
  Vorig seizoen bleek regelmatig, dat er behoefte bestaat aan het vastleggen van een set afspraken en ook een beschrijving van wat de taken, rollen en verantwoordelijkheden van trainers, leiders, maar ook spelers en ouders zijn. Als JC hebben we een document opgesteld, waarin we op hoofdlijnen beschrijven, hoe wij denken dat de bijdrage van eenieder eruit zou moeten zien om tot invulling van onze missie te komen “ieder kind op zijn of haar niveau met plezier leren voetballen”.
  De coördinatoren zorgen voor de verspreiding van de eerste versie en gaan er graag met alle betrokkenen over in gesprek. Het moet een handleiding worden, die houvast biedt en zich ontwikkelt en aanpast wanneer de omstandigheden daarom vragen.
  Kleedkamer protocol
  Douchen na een wedstrijd is vanuit hygiëne belangrijk en ondersteunt het herstel na inspanning. Zo vanzelfsprekend als dat een aantal jaren geleden was, zo beperkt wordt er nu nog gedoucht.
  Uit onderzoek komt een aantal oorzaken naar voren. Daarover hebben we binnen de JC gesproken en we zijn tot een aantal voorstellen voor afspraken gekomen. Deze zijn in de eerder genoemde handleiding opgenomen. Hierbij hebben we ook een aantal afspraken over het gebruik van onze clubkleding opgenomen.
  Grote clubactie
  De SV Eemnes gaat (weer) meedoen met de grote clubactie. De inkomsten, die we hiermee ophalen willen we gebruiken t.b.v. de ontwikkeling van de jeugd van de SV Eemnes. De regie van de actie ligt bij Arwin Lergner, Noud Kools en Bianca Grob. Ook hierover binnenkort meer.

  Algemene leden vergadering (ALV)
  Tijdens de eerstvolgende ALV (datum volgt via bestuur) willen we als JC onze plannen voor het nieuwe seizoen presenteren samen met de visie die we hebben voor de langere termijn. Onderwerpen zijn o.a. vanuit welke organisatievorm en structuur denken wij het beste te kunnen werken, hoe willen we het jeugdvoetbal binnen de SV Eemnes verder ontwikkelen en hoe zien we daarbij de invulling van de randvoorwaarden? Met het bestuur zijn we hierover al enige tijd in gesprek. De gedachten hierover zijn inmiddels zo concreet, dat we deze graag aan de leden van SV Eemnes willen voorleggen.
  Nogmaals, wij hebben er zin in en kijken er naar uit jullie snel weer te ontmoeten op ons complex.

  De jeugdcommissie