• Vrijwilligerscommissie

 • Afgelopen seizoen zijn er twee vrijwilligersavonden georganiseerd met als doel te bekijken wat er goed gaat en wat er beter kan bij SV Eemnes. Een van de uitkomsten van deze avonden was het oprichten van een Vrijwilligerscommissie.

  - Verslag eerste avond Vrijwilligersbeleid

  - Verslag tweede vrijwilligersavond - Thema's uitwerking vrijwilligersbeleid

  - Vrijwilligersbeleidsplan SV Eemnes

  De taken zullen o.a. zijn:
  - Het opzetten en onderhouden van een databank vrijwilligers
  - Werven en assistentie verlenen bij de werving van nieuwe vrijwilligers
  - Zorgdragen voor de waardering van vrijwilligers
  - Contact onderhouden met de overige commissies
  - Aanspreekpunt bij wrijvingen en spanningen

  Inmiddels is deze commissie gevormd met als leden: Marscha, Guido, Oriane, Astrid en Julie-Ann en zijn wij begonnen met het inventarisen van het huidige vrijwilligersbestand.

  Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij die graag, neem dan gerust contact op via een e-mail naar vrijwilligers@sveemnes.nl of spreek ons aan!