• Voorlopige Teamindelingen en schema trainingen seizoen 2024-2025

  17 jun 2024
 • Voorlopige Teamindelingen en schema trainingen seizoen 2024-2025

  Aan het einde van het bijna afgelopen seizoen zijn de coördinatoren in samenwerking met alle trainers er in geslaagd om tot een:

  1. voorlopige teamindeling voor het nieuwe seizoen te komen. Deze voorlopige indeling is op 10 juni door het bestuur goedgekeurd.
  2. een schema ten behoeve van de trainingen.

  Ook dit jaar is het weer een behoorlijke klus gebleken om alle teams op een zo evenwichtig mogelijke wijze in te delen. Nieuw dit seizoen is, dat we gebruik gemaakt hebben van een door het coördinatorenoverleg voorgesteld en door het bestuur vastgesteld kader voor de indelingen.

  Op 28 februari 2024 zijn deze uitgangspunten op de site gepubliceerd. Zie Aanpak proces teamindelingen seizoen 2024-2025. | S.V. Eemnes (sveemnes.nl). De komende jaren willen we deze uitgangspunten verder uitwerken en versterken.
  Zowel bestuur als coördinatoren realiseren zich, dat ondanks vooraf vastgestelde kaders, het niet mogelijk is om tot een voor iedere speler of speelster optimale indeling te komen. Het aantal factoren dat invloed heeft, is daarvoor te groot. Ook geven we in alle eerlijkheid aan, dat de speelruimte om nog te kunnen schuiven zeer beperkt is. Het honoreren van de wens van de één, heeft direct invloed op de indeling van een ander. Zoals ieder jaar gebruikelijk wachten we de reacties op deze voorlopige indelingen af. We streven er naar rond 1 juli een tweede versie te publiceren en sluiten niet uit, dat we begin september met een derde zullen komen.

  Toelichting bij de indelingen en schema trainingen:

  1. We hebben dit jaar, mede op basis van ervaringen afgelopen seizoen, gekozen om te komen tot minimaal 16 spelers/speelsters in de elftallen, 10 in de achttallen en 8 in de zestallen. Dit is in de meeste gevallen goed gelukt.
  2. Indien u vragen heeft over de indelingen, vraag dan een tienminutengesprek aan via jeugd@sveemnes.nl. Aanmelden kan tot en met woensdag 19 juni. Aansluitend worden de gesprekken gepland en ontvangt u een uitnodiging. Het gesprek zal in principe worden gevoerd door de betreffende coördinator. Wilt u in de aanvraag voor het gesprek uw vraag of zorgpunt alvast kenbaar maken?
  3. De klasse indeling vanaf de O13 hebben we niet meer in eigen hand. We geven wel een indicatie, maar de KNVB bepaalt uiteindelijk het niveau op basis van de zogenoemde teamindex. Zie ook Teamindex | KNVB
  4. Bij de indeling per team staat vermeld wie de trainer(s) is (zijn), wie de coördinator en wat de dag en tijdstip van trainen is. Indien dit door het team is aangegeven: ook een voorkeurstijd bij thuiswedstrijden. Getracht wordt om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar er bestaat geen garantie.
  5. In het schema trainingen is tijd gereserveerd voor andere activiteiten, zoals KNVB cursussen, inhaal- en bekerwedstrijden.
  6. Gebruik van deze ruimte op andere momenten altijd in overleg met de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep.
  7. Het schema gaat per maandag 17 juni 2024 in.
  8. Verdere informatie over de start van het nieuwe seizoen zal rond 1 augustus worden gepubliceerd.

  Vacature trainers

  Binnen de trainersgroep zien we een behoorlijk aantal vacatures. Deze zijn in rood aangegeven.  Met name de vacatures bij de JO19-1, de JO17-1 en de JO16-1 blijken lastig te vervullen, maar ook in de onderbouw zien we een aantal open plekken.
  Er is sprake van een zich al langer aftekenende landelijke ontwikkeling, waar ook wij niet aan ontkomen.
  Er wordt gezocht naar oplossingen, maar doen een dringend beroep op ouders, of andere enthousiastelingen, om zich aan te melden als trainer, of trainster.  Dan kan via jeugd@sveemnes.nl
  Zonder invulling van deze vacatures wordt het erg lastig om trainingen te verzorgen.