• Voorlopige teamindeling jeugd SV Eemnes seizoen 2022-2023

  3 jun 2022
 • De teamindeling voor het nieuwe seizoen vind je hier. De jeugdcommissie heeft er deze ronde een stevige “kluif” aan gehad. We hebben geprobeerd tot een zorgvuldige afweging te komen, om zo inhoud te geven aan onze missie uit het jeugdbeleidsplan “iedere speler of speelster op zijn of haar niveau met plezier leren voetballen”.

  Het eerlijke verhaal is dat we daar niet helemaal in geslaagd zijn. Om in voetbaltermen te blijven; we hadden (en hebben) te maken met een (te) sterke tegenstander: de aantallen beschikbare spelers of speelsters per jaarlaag.

  Als gevolg daarvan hebben we in de jaarlagen JO18, JO15 en JO14 moeten kiezen voor indelingen, waarbij het komen tot een evenwichtige verdeling in aantallen uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Zo lag er een keuze voor van, of één team met 25 spelers, of twee teams met 12 en 13 spelers. Je wilt beide niet, maar er moest wel gekozen worden en we hebben uiteindelijk gekozen voor twee teams.
  En ja, dat gaat veel van alle betrokkenen vragen, waarbij we maximaal worden uitgedaagd om te laten zien dat we een echte vereniging zijn.

  Verder ligt, nog meer dan andere jaren, de nadruk op het voorlopige karakter van de teamindelingen. Als SV Eemnes bieden we op dit moment aan 9 kinderen uit de Oekraïne de mogelijkheid om mee te trainen. Op 15 juni gaan we met de ouders en begeleiders in gesprek over het vervolg, met alle onzekerheden, die daar deel van uitmaken. Als deze kinderen volgend seizoen wedstrijden gaan spelen, moeten we ze toevoegen aan teams behorende bij hun leeftijd.
  Hoe wrang dat ook klinkt, het biedt voor een aantal spelers, die we nu hebben moeten indelen onder druk van het moeten komen tot evenwichtige aantallen, opties om toch meer tot een indeling passend bij hun ontwikkeling te komen.

  Om de gevolgen van deze lastige puzzel zo goed mogelijk te beheersen, vragen we aandacht voor de volgende punten:

  1. Iedere ouder, speler of speelster heeft recht op een zogenoemd 10 minuten gesprek. Een verzoek hiertoe kan uiterlijk maandag 6 juni worden gericht aan: jeugd@sveemnes.nl.
  2. De 10 minuten gesprekken vinden vanaf woensdag 8 juni plaats met de coördinator van de betreffende jaarlaag, waarbij op verzoek van de ouder, speler, speelster of coördinator het hoofd opleidingen aansluit. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
  3. De teams in de bovenbouw (JO16 tot en met JO23) zullen worden uitgenodigd voor een nog deze maand te houden bijeenkomst, waarin we afspraken willen maken over de onderlinge samenwerking en hulp het komend seizoen. Harry Horst neemt hiervoor het initiatief.
  4. Hetzelfde geldt voor de teams in de middenbouw (JO13 tot met JO15). Hiervoor neemt Henk de Jong het initiatief. Hierbij zijn uiteraard ook de ouders van harte welkom.
  5. Besluitvorming rond de kinderen uit Oekraïne verwachten we rond 20 juni af te ronden.
  6. Wat betreft de trainers: we hebben voor de meeste teams één of meerdere trainers weten te vinden. We zijn echter ook nog met aspirant trainers in gesprek. Ook op dit punt verwachten we rond 20 juni een lijst te kunnen presenteren.

  De jeugdcommissie