• Versie 2 voorlopige teamindelingen seizoen 2023-2024

  4 jul 2023
 • Op 19 juni hebben we als bestuur en coördinatoren de eerste versie van de voorlopige teamindelingen voor het seizoen 2023-2024 gepresenteerd. Daarbij is aangegeven rond 1 juli met een tweede versie te komen, waarin de reacties op de eerste versie (zowel op de indelingen als het schema t.b.v. de trainingen) zijn verwerkt. Deze tweede versie treft u als bijlage bij dit artikel aan.

  Teamindeling versie 4 juli 2023

  Trainingsschema versie 4 juli 2023 

  Niet alle vragen en uitdagingen kunnen op dit moment worden beantwoord. Wel zijn we erin geslaagd om een fors aantal vacatures bij zowel de trainers als de coördinatoren in te vullen. Daar zijn we blij mee. De verwachting is, dat we uiteindelijk vóór de aanvang van het seizoen alle openstaande plekken hebben weten te voorzien van een geschikte kandidaat/kandidate.

  Op vrijdag 1 september verschijnt de derde (meer definitieve) versie. Rond 1 augustus verschijnt een artikel met daarin informatie over (de start van) het nieuwe seizoen.

  Een aantal opmerkingen/kanttekeningen bij de tweede versie van de voorlopige indelingen/schema trainingen.

  1. Naast de hulp, die de JO14-1 en JO15-1 aan de JO15-2 gaat bieden, zijn er vergelijkbare afspraken gemaakt over de hulp van de JO12-1 aan de JO13-1.
  2. Voor een aantal teams is, na overleg, de klasse-indeling gewijzigd.
  3. De MO11-2 is in deze tweede versie opgenomen.
  4. JO12-3 staat nu op acht spelers. Na overleg is besloten eind augustus af te wachten alvorens een definitieve beslissing te nemen over de verdere in- en/of aanvulling van dit team.
  5. De JO9-3 en JO9-4. Ook over deze teams beslissen we in overleg met de betrokken coördinatoren na de vakantieperiode. De aanname is, dat zich nog nieuwe leden binnen deze jaarlaag zullen melden. Het is daarom nu nog te vroeg om een besluit te nemen.
  6. Op basis van ervaring verwachten we in de hele onderbouw nog een aantal aanmeldingen. We kunnen niet uitsluiten, dat deze effect zullen hebben op de definitieve versie van de indelingen.
  7. Daar waar dat definitief is zijn de coördinatoren toegevoegd. We zijn in gesprek met de jaarlaag 012. De verwachting is dat we binnen 2 tot 3 weken ook hier de coördinator kunnen presenteren.
  8. Wat betreft de trainers staan nog open: de JO16-2, JO15-2 en JO9-4. We stellen alles in het werk om deze vacatures voor de start van de competitie ingevuld te hebben.
  9. Schema trainingen; deze is op een aantal plekken aangepast. Deze waren noodzakelijk, omdat een aantal nieuwe trainers ingepast moest worden en we rekening moesten houden met de momenten, waarop deze trainers (vaak nog actieve voetballers) zelf trainen.
  10. Oproep is om het schema t.b.v. de trainingen strikt na te leven.
  11. Keepers: Onze keeperstrainer Wim de Graaf verzorgt op maandag, dinsdag en woensdag keeperstrainingen voor de jongens.
  12. Keeperstraining voor de meidenteams is eveneens in het schema opgenomen en wordt verzorgd door Mark Vos.
  13. Vragen over de teamindelingen kunnen tot zaterdag 8 juli gesteld worden via jeugd@sveemnes.nl.