• UPDATE: Proces teamindeling en de teamindeling is bekend!

  14 jun 2020
 • Elk jaar is het een hele klus om de nieuwe teamindeling voor zowel jongens als meiden te maken. Alle jeugdleden van SV Eemnes een goed plekje geven is geen eenvoudige zaak. Elke zaterdag willen we elk team met voldoende spelers/speelsters het veld in sturen waarbij het plezier een belangrijke factor is.

  Voetbal is echter ook emotie, denk hierbij aan het winnen of verliezen van een wedstrijd. Een teamindeling maken ook. Wij doen onze uiterste best het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken en volgen daarbij een duidelijke lijn. De manier waarop willen we inzichtelijk maken. 

  >>HIERBIJ  DE TEAMINDELING VOLGEND SEIZOEN!<<

  Wie maken de teamindeling?  

  1. Selectieteams: Deze indeling wordt gemaakt door de selectietrainers en de leden JC. Als basis voor de selectie wordt gekeken naar de ontwikkeling van spelers over een langere periode en niet een eenmalige selectietraining of -wedstrijd is hierbij doorslaggevend.

  2. Overige teams: Deze indeling wordt gemaakt door de JC in overleg met en door inbreng vanuit alle leiders/trainers. 

  Wat is de teamgrootte? 

  Per leeftijdsklasse zijn er verschillende uitgangspunten voor teamgroottes. Deze teamgroottes zijn mede bepaald door de KNVB uiteraard heeft dat te maken met verschil 6-tal, 8-tal en 11-tal maar ook met de ervaring dat er in bepaalde leeftijdsklassen meer blessures zijn en de afwezigheid groter is. Onderstaand zijn de richtlijnen waarbinnen de JC de indelingen maken, afwijken van de richtlijnen zal alleen in overleg met leider(s)/ trainer(s) gebeuren. De JC bepaalt uiteindelijk de teamgroottes als er afgeweken moet worden van de richtlijnen.

  Voor seizoen 2020-2021

  Leeftijdsklasse

  minimaal

  maximaal

  O19

  14

  18

  O17

  14

  16

  O15

  14

  16

  O14

  14

  16

  O13

  14

  16

  O12

  10

  12

  O11

  10

  12

  O10

  8

  10

  O9

  8

  10

  O8

  8

  10

   

  Tijdpad teamindeling 

  1 April – 15 mei 2020: Afronden voorlopige indeling selectieteams en overige teams, inclusief suggestie voor beoogde leiders en trainers. Diverse bijeenkomsten met selectietrainers, trainers/leiders, JC. (Dit hebben we inmiddels afgerond)

  15 Mei 2020: Sluiten overschrijving KNVB 

  Maand juni: Normaal worden er diverse oefenwedstrijden met nieuwe selectieteam georganiseerd.  Hiervoor worden meerdere spelers meegenomen waarvan wij denken dat ze in aanmerking komen voor het 1e team. Na deze wedstrijden zullen er enkele spelers afvallen die dan in het 2e team ingedeeld zullen worden. Omdat we dit nu niet kunnen doen, zijn wij genoodzaakt om de indeling te maken zonder deze wedstrijden. Waar mogelijk zullen er diverse kinderen wel mee gaan trainen bij andere teams.

  15 juni 2020: Publicatie van teamindeling 2020-2021 op de website van SV Eemnes

  23 Juni- 7 Juli mogelijkheid om 10 minuten gesprek in te plannen, aan te vragen via jeugd@sveemnes.nl , na 7 Juli vinden er geen gesprekken meer plaats en gaan we er van uit dat iedereen het verder eens is met deze indeling.

  23 juni – 25 augustus 2020: Plaatsing nagekomen aanmeldingen. De ervaring leert dat er in de periode tot begin september (start competitie) altijd nog wel een aantal nieuwe aanmeldingen binnen komen bij de club, soms ook afmeldingen. Deze worden gedurende deze periode verzameld en in de eerste week na de zomervakantie ingedeeld, al dan niet na een proeftraining met de eigen leeftijdscategorie. Daarna is de indeling voor het seizoen 2020-2021 definitief.

  na 25 augustus: Aanmeldingen na 25 augustus worden indien mogelijk direct in een team ingedeeld. Lukt dat niet dan wordt men op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om tot de winterstop mee te trainen. Daarbij wordt rekening gehouden met de speelsterkte van een speler en het moment van aanmelden. Zou er vanuit een team dringend behoefte zijn aan versterking, dan kan een nieuwe speler, op initiatief van de JC, versneld worden ingedeeld.

  Met vriendelijke groet

  De Jeugdcommissie