• Ook dit najaar weer techniektrainingen bij de SV Eemnes

  6 sep 2022
 • Vorig seizoen is de jeugdcommissie van de SV Eemnes gestart met een proef, waarbij aan de jongste jeugd (onderbouw tot en met de 012) techniektrainingen werden aangeboden. Deze proef is geëvalueerd met de direct betrokkenen en daar zijn, naast veel positieve reacties, een aantal verbeterpunten uit naar voren gekomen.
  Doel: niet alleen de technische vaardigheden van onze jeugdspelers verbeteren, maar ook de motorische. Verder is besloten de trainingen niet alleen aan te bieden aan de onderbouw, maar uit te breiden tot de middenbouw (tot en met de 015).

  Trainingen worden verzorgd door Sportivun
  Het geven van techniektrainingen en zeker trainingen gericht op de ontwikkeling van de motoriek vragen om gespecialiseerde trainers. Na een zoektocht zijn we uitgekomen bij Sportivun uit Baarn.

  Wat mogen we verwachten van Sportivun
  Waar Sportivun voor staat, komt terug in de naam. SPORTI staat voor sportiviteit, oftewel samen bezig zijn. De V staat voor veiligheid, zowel fysiek als emotioneel. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn en durven fouten te maken, omdat hij of zij zich in een sociaal veilige omgeving bevindt. En UN hoort bij fun: plezier in sporten! Deze waarden komen tot uiting tijdens de activiteiten, door enthousiaste en professionele begeleiders en weldoordachte programma’s.

  Wanneer worden de trainingen gegeven
  Sportivun gaat op de vrijdag namiddag en vooravond twee blokken techniektraining aanbieden aan de jeugdspelers van de onder- en middenbouw van SV Eemnes. Eén blok voor en één blok na de herfstvakantie. Daarmee komen we uit op de volgende data: Voor de herfstvakantie: 23 en 30 september, 7 oktober.
  Na de herfstvakantie: 28 oktober, 4 en 11 november.

  ASM model
  Tijdens deze techniektrainingen wordt er gewerkt aan breed motorische ontwikkeling van de jeugdspelers. De trainingen zullen gebaseerd zijn op het ASM­ model en vanuit de leerlijnen die worden toepast in het verzorgen van bewegingsonderwijs voor Primair Onderwijs. Voor meer informatie over het ASM model zie: Het Athletic Skills Model: wat is dat precies? - MQ Scan

  Inzet trainers SV Eemnes
  Tijdens de trainingen zal SV Eemnes ook een 5 tal eigen trainers mee laten kijken met de Sportivun trainers. De Sportivun trainers zullen de trainers van SV Eemnes tijdens de trainingen naast de technische en motorische ontwikkeling ook meenemen op pedagogisch en didactisch gebied. Doel is hier om zelf over deze vaardigheden te kunnen beschikken en toe te passen in de trainingen.

  Opbouw training
  De trainingen duren één uur en bestaan uit een instroommodel waarin elke 15 minuten een groep van maximaal 10 kinderen start bij het eerste onderdeel o.l.v. een Sportivun trainer.
  Per training zijn er vier onderdelen waar de groepen langs gaan. De trainers zullen gedurende de training bij het onderdeel blijven en de groepen zullen wisselen per onderdeel. De eerste groep van 10 start om 17.00 uur, om 17.15 uur de 2e. Zijn er meer dan 40 aanmeldingen dan start er een 5e groep om 18.00 uur. Zijn er 80 of meer aanmeldingen, dan start de 9e groep om 19.00 uur. Uiteraard ontvangen de deelnemers hier tijdig bericht over, waarin zal worden aangegeven hoe laat ze waar worden verwacht.

  Effecten op de wedstrijden op zaterdag
  Kan dat eigenlijk wel; trainen op vrijdagavond en spelen op zaterdag. Het antwoord is ja, mits.
  De voorwaarde zit in de fysieke belasting. Techniektrainingen en trainingen gericht op de ontwikkeling van de motoriek zijn geen conditietrainingen in de zin, dat het lichaam tijd nodig heeft om te herstellen. Daar is en wordt verantwoord naar gekeken.

  Aanmelden en kosten
  Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via onderstaande link. inschrijven techniektrainingen (google.com)
  De eigen bijdrage bedraagt € 25 per kind voor 6 trainingen. Dit bedrag zal worden geïnd door de penningmeester van de SV Eemnes, op een vergelijkbare wijze als de jaarlijkse contributie.
  Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk maandag 19 september.

  Vragen
  Heeft u n.a.v. deze trainingen vragen, dan kunt deze stellen aan de verantwoordelijke coördinator of via hosveemnes@kpnmail.nl