• Ledenvergadering Club van honderd

  5 sep 2022
 • Langs deze weg willen wij u graag uitnodigen voor het houden van de jaarlijkse ledenvergadering 2021 van de Club van Honderd en wel op:

  Donderdag 20 oktober om 19.30 uur in de voetbalkantine van SV Eemnes.

  Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn. De betreffende stukken, agenda, notulen en financiële onderbouwing ontvangt u voor aanvang van de vergadering.

  Uw bijdrage wordt goed besteed, blijf lid van onze Club van Honderd en u blijft sponsor van onze S.V. Eemnes.

  Met dank en vriendelijke groet,

  Paul Stuijver/
  Secretaris