• Aanmelding bij onze vereniging houdt niet automatisch in, dat u direct lid bent. 

    In het geval van jeugdaanmeldingen, wordt er contact met u opgenomen omtrent mogelijke plaatsing in een (jeugd)team, maar kunnen we daarop geen garantie geven.

  • Nieuwe aanmelding