• Handleiding en informatiegids voor trainers en leiders, maar ook interessant voor spelers, speelsters en ouders.

  5 sep 2022
 • Als jeugdcommissie krijgen we regelmatig vragen en dat is natuurlijk prima. Deze vragen hebben betrekking op een breed spectrum van onderwerpen: “waar kan ik een vriendschappelijke wedstrijd regelen, hoe zit het nu precies met het wassen van de kleding, hoe kom ik aan een scheidsrechter, is douchen na een wedstrijd verplicht, hoe kom ik aan een VOG, waarom is deze verplicht, bij wie kan ik hulp krijgen als het gaat om het geven van trainingen” en ga zo maar door. Op een gegeven moment waren er zoveel vragen, maar ook suggesties voor verbetering, voorbijgekomen, dat we besloten hebben om alle vragen en verbeterpunten te verzamelen.

  De antwoorden hebben we opgenomen in een handleiding/informatiegids voor trainers en leiders, maar zeker ook handig voor spelers, speelsters en ouders. Onze ambitie stond en staat bij het opstellen centraal: “iedere speler en speelster met plezier op zijn of haar niveau beter leren voetballen”. Zo’n handleiding is nooit “af”, maar samen met het bestuur hebben we gemeend de versie die we nu opgesteld hebben te gaan delen met alle betrokkenen. De coördinatoren van de leeftijdscategorieën verspreiden de handleiding en gaan met de trainers en leiders in gesprek, want het zal op bepaalde punten misschien toch even wennen zijn. Onze vraag luidt dan ook: “ga ermee aan de slag”, waarbij we uiteraard graag jullie ervaringen horen. Dat kan altijd tussendoor, daarnaast heeft de JC een planning opgesteld, waarbij de verantwoordelijke coördinator, samen met de hoofd opleidingen 3 x per seizoen met alle trainers en leiders individueel in gesprek gaat over de algemene en voetbalinhoudelijke ontwikkeling van het team.

  We hebben gekozen voor een opbouw, waarin we eerst de taken van de leider en trainer beschreven hebben. Aansluitend gaan we in op de begeleiding die trainers en coaches mogen verwachten. Belangrijk zijn ook de normen en waarden, die we als vereniging in de loop van de afgelopen seizoenen met elkaar hebben afgesproken. Regelmatig vragen deze om onderhoud, mede daarom hebben we ze opgenomen.

  Als apart hoofdstuk hebben we een kleedkamerprotocol toegevoegd. De vanzelfsprekendheid, waarmee voor de COVID-19 periode gedoucht werd lijkt grotendeels verdwenen. Als JC zijn we op zoek gegaan naar oorzaken en dat bleek niet alleen de COVID periode te zijn. De intrede van de mobiele telefoon en de druk, die dat oplevert op het gevoel van veiligheid binnen een kleedkamer, hebben ons doen besluiten daar een protocol voor op te stellen. Ook het gebruik en wassen van kleding komt daarin terug. Tot slot zijn er nog hoofdstukken met extra informatie, de communicatie met en door ouders en een overzicht bij wie u waarvoor terecht kunt.
  We hopen met deze gids een stap te zetten naar transparante en duidelijke afspraken, waarbinnen iedereen op een prettige wijze zijn of haar hobby kan uitvoeren. 

  U kunt de meest actuele versie van de handleiding terugvinden op onze site.

  Jeugdcommissie SV Eemnes