• Echt werk maken van onze ambities

  23 mrt 2021
 • Wat kunnen we en wat willen we?

  Ondanks de corona-stilte in voetballand, is het de afgelopen tijd niet stil geweest op onze club. Achter de schermen is er veel gesproken met leden en trainers van onze club over onze voetbalambities. We mogen trots zijn op onze jeugdopleiding. Alle trainers komen uit de eigen vereniging en met steun van de club is/wordt een aantal opgeleid voor het TC3 trainersdiploma. Er is volop enthousiasme en een grote loyaliteit naar de club. Tegelijk wordt unaniem benoemd dat de structuur in de aanpak van onze voetbalambities gemist wordt. En eigenlijk ook een heldere visie op onze ambities.

  Dit is een uitdaging die al langer wordt gesignaleerd binnen de vereniging. De vertaalslag naar een goede aanpak en uitvoering hiervan blijkt echter weerbarstig. Daar komt nu verandering in! 

  Hoofd Voetbalzaken/Opleiding

  Wim van der Craats, vorig jaar gestart bij SV Eemnes als trainer van de JO19-1, volgt de TC2 training. Als opdracht voor deze opleiding heeft hij de cultuur en ambities van de club in beeld gebracht. De bevindingen met daarbij een aantal aanbevelingen heeft hij eind vorig jaar gepresenteerd aan het bestuur. 

  Het overall advies: trek een Hoofd Voetbalzaken/Opleiding aan, die alle goede ideeën en initiatieven gaat combineren, de haal- en maakbaarheid vaststelt, zorgt voor draagvlak, invoering, bewaking van de uitvoering en eventuele bijstelling en verbetering. Maar die ook faciliteert en verbindt. Op basis van dit enthousiaste en bevlogen plan, heeft het bestuur Wim gevraagd of hij binnen onze club deze rol op zou willen pakken en daar heeft hij enthousiast ‘ja’ tegen gezegd. 

  Uitgangspunt is dat seizoen 2021-2022 wordt gebruikt om te kijken of het geheel samen werkbaar kan worden gemaakt. Met de nadruk op ‘samen’! Kwaliteit en zorgvuldigheid gaan daarbij voor snelheid. Na afronding van zijn TC2 training (als het goed is eind mei, maar dit is afhankelijk van de corona-maatregelen) zal Wim zich ‘volledig’ op deze rol storten. Omdat een aantal zaken niet kunnen wachten, heeft hij zijn rol als trainer van Heren 2 neergelegd (over de opvolging binnenkort meer) en pakt hij nu al een aantal urgente zaken op, denk bv. aan de teamindeling voor komend seizoen. 

  Aan de slag

  De afgelopen weken is al een vliegende start gemaakt. Voor alle leeftijds- /teamcategorieën is een coördinator benoemd. Met deze coördinatoren zijn verschillende (online) overleggen geweest waar Wim zijn aanpak heeft toegelicht en veel is besproken en op tafel gelegd. Zaken die goed gaan, maar ook zaken die aandacht vragen en verbeterd kunnen worden. Er zijn acties benoemd en vervolgoverleggen gepland. 

  Communicatie zal in dit geheel een belangrijke rol spelen. Onderlinge communicatie zoals bijvoorbeeld door de coördinatoren met hun ‘achterban’. Maar uiteraard ook communicatie waarin we zichtbaar maken waar we mee bezig zijn en welke stappen worden gezet. 

  Vereniging zijn we samen, samen bepalen we het succes!

  Een vraag die regelmatig terugkomt is ‘Waarom zou het nu wel lukken? Er is in het recente verleden toch al vaker geprobeerd om stappen te zetten en zaken te professionaliseren en te verbeteren?’ 

  Wim heeft daarop een mooi antwoord geformuleerd die hij heeft gedeeld met de coördinatoren:  “Het grote verschil is dat het huidige bestuur nu echt wil bewegen en ondersteunen en daar ook ruimte voor maakt. Dat is geen garantie voor succes, het succes bepalen we met elkaar, door duidelijk te maken wat we willen, wie we nodig hebben, elkaar aan te spreken en niet met irritaties en frustraties rond te gaan en blijven lopen.”

  Wordt vervolgd!