• Definitieve versie teamindelingen en definitief schema trainingen. Informatie rond de start van het seizoen.

  12 sep 2023
 • De afgelopen weken is er hard gewerkt om goed uit de startblokken van het seizoen 2023-2024 te komen. Hieronder de resultaten:

  1.   Definitieve teamindelingen

  Bijgevoegd de versie per 8 september 2023. Hierin zijn t.o.v. de versie van 4 juli alle nieuwe leden opgenomen en ingedeeld. Voor alle teams zijn trainers beschikbaar.  De namen van trainers, teammanager en coördinatoren zijn opgenomen in het kopje boven het betreffende team, evenals de trainingstijden en trainingsveld.

  2.   Definitieve schema trainingen

  Binnen het schema voor de trainingen zijn t.o.v. begin juli de nodige mutaties doorgevoerd. Deze waren noodzakelijk i.v.m. de beschikbaarheid van trainers. Aan iedereen de oproep om zich strikt te houden aan dit schema. In geval van inhaalwedstrijden kan er geschoven moeten worden. De betreffende coördinator/coördinatoren hebben hier de regie. Wie dat zijn, zie: Coördinatoren en trainers | S.V. Eemnes (sveemnes.nl) Buiten het schema om, of extra willen trainen is alleen mogelijk na overleg met de coördinator en alleen als er ruimte is. 

  3.   Handleiding en informatiegids seizoen 2023-2024.

  Zoals in eerdere berichtgeving al aangegeven; er is een handleiding en informatiegids voor alle trainers, leiders, ouders, speelsters en spelers opgesteld. Deze staat boordevol met informatie. Je vindt deze terug via: Taken_rollen_en_verantwoordelijkheden_SV_Eemnes_seizoen_2023-2024.pdf (sveemnes.nl)

  4.   Techniektrainingen

  Deze starten op vrijdag 15 september. Uiterlijk 13 september ontvangt iedereen, die een speler of speelster heeft aangemeld alle noodzakelijke informatie. In totaal hebben zich 101 kinderen aangemeld.

  5.    App verlichting

  Om te voorkomen, dat het systeem van onze veldverlichting verstoord raakt is besloten om de app, waarmee de verlichting wordt bediend, uitsluitend beschikbaar te stellen aan de coördinatoren.

  6.   Keeperstrainingen

  Deze starten in de week van 11 september. Wim de Graaf verzorgt deze bij de jongensteams, Mark Vos bij de meidenteams. Via de coördinatoren zijn de namen doorgegeven. Op het schema trainingen staat vermeld, wanneer de keeperstraining plaatsvindt. Hierbij wordt bij de jongens een onderscheid gemaakt tussen onderbouw (tot en O12), middenbouw (O13-O15) en bovenbouw (vanaf O16)

  7.   Spelbegeleiders tot en met O10

  Voor de spelbegeleiders van de teams tot en met de O10 hierbij informatie. Kern: zoveel mogelijk lekker laten voetballen. Zie: infographic-spelbegeleider-6-tegen-6 (knvb.nl)  en https://youtu.be/LADwTHdMy-w