• Deel van de trainingen hervat

  30 apr 2020
 • Wij zijn blij jullie te mogen meedelen dat vanaf woensdag 6 mei de trainingen worden hervat. De Champions League, pupillen en junioren mogen weer trainen.

  De trainingen voor deze groepen worden weer hervat, maar wel met inachtneming van een aantal belangrijke regels:

  • De normale trainingstijden worden gehanteerd. Buiten deze tijden is het complex gesloten en dus voor niemand toegankelijk.
  • De trainingen worden alleen hervat, als de trainer van uw zoon/dochter de training kan verzorgen. De trainer communiceert hierover met het desbetreffende team.
  • Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar het complex en verlaat na de training direct het terrein.
  • De toiletten en kleedkamers blijven gesloten. Ga voor de training thuis naar het toilet en vul daar je bidon.
  • De kantine blijft gesloten.
  • Kinderen (of iemand binnen het gezin) met klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn, koorts, etc. mogen niet naar de training komen.
  • Was voor en na de training thuis je handen minimaal 20 seconden.
  • De voetballers worden bij het hek afgezet en opgehaald. Ouders/verzorgers mogen het complex niet betreden en dus ook tijdens de training niet langs het veld staan. Houd bij het brengen/halen van uw zoon/dochter anderhalve meter afstand van anderen.
  • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.

  Jeugd van 13 t/m 18 jaar
  Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar (JO-13 t/m JO-19 (tot en met 18 jaar) worden er donderdag 7 mei proeftrainingen verzorgd voor de teams waarvan de trainer een anderhalve-meter-training wil/kan verzorgen. De trainer communiceert hierover met het desbetreffende team.
  Als blijkt, dat de afstandsregel niet wordt gehandhaafd, zullen de trainers en het bestuur moeten besluiten de training voor het betreffende team te stoppen. Ook als blijkt, dat het door de KNVB geleverde materiaal niet uitdagend en afwisselend genoeg is, zullen wij helaas moeten besluiten om de trainingen voor 13 t/m 18 op te schorten.

  Alle aan het begin van de tekst genoemde regels en de punten hieronder gelden ook voor deze groep. Met als toevoeging dat de spelers in deze groep echt anderhalve meter afstand tot elkaar en tot de trainer moeten houden.

  In de JO-13-1 en JO-13-2 zitten spelers die jonger zijn dan 12 jaar, maar ook spelers die 13 jaar zijn. De spelers tot en met 12 jaar mogen sporten zonder de anderhalve meter beperking. Omdat dat niet geldt voor de spelers van 13 jaar (en ouder), zullen alle teamleden tijdens de training de anderhalve meter afstand tot elkaar en de trainer in acht moeten nemen.

  Tot slot nog een paar andere punten:

  • Het materialenhok is alleen toegankelijk voor de trainers.
  • Het ballenhok is alleen toegankelijk voor de trainers.
  • De AED en de EHBO-rugzak zijn beschikbaar op het wedstrijdsecretariaat.
  • Het is belangrijk om te weten, dat de trainers en spelers mogen trainen, maar niet moeten. Stem dit dus per team af als spelers of trainers liever niet willen.
  • Er is vooralsnog dus geen training voor de senioren.
  • Buiten de trainingen is het sportcomplex gesloten en zullen de regels van de openbare orde net zo gehandhaafd worden door de gemeente als bijvoorbeeld in parken of andere openbare plekken.
  • Er is een risico, dat zodra het terrein weer opengaat voor trainingen, er jongeren gaan samenkomen in en rond het complex. Dat is niet de bedoeling. Daarom hopen wij dat alle leden, buren en belanghebbenden de politie en handhavers van de gemeente willen helpen door verkeerd gedrag bij deze instanties te melden.  

  Het bestuur wenst alle jeugdleden veel voetbalplezier toe en hoopt dat iedereen zich aan de door de overheid gestelde regels houdt.