• Contributie aanpassing seizoen 2022-2023

  5 okt 2022
 • Beste Leden,

  Met de Algemene Ledenvergadering van 19 september jl. is besloten dat de contributies, met ingang van dit seizoen, omhoog zullen gaan.

  De laatste contributieverhoging is geweest voor de coronapandemie; de afgelopen twee seizoenen hebben we om die reden besloten geen contributieverhoging toe passen.

  Helaas ontkomen we daar nu niet aan en bedraagt de contributie-stijging gemiddeld 6%, met een minimum van € 10,- (bij de CL en de pupillen) en een maximum van € 15,- ( bij de senioren).

  De gecombineerde contributie voor veld en zaal zal € 20,- stijgen. De gezinscontributie stijgt ook met maximaal € 20,- en zal uitkomen op € 480,- per seizoen voor meerdere spelende gezinsleden op één adres.

  Voor de contributiebedragen per leeftijdscategorie verwijzen we graag naar de informatie op de website onder -ledeninfo- en -contributie-.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van SV Eemnes

  Eddy van der Dussen
  Penningmeester