• Contributie 2e helft van het seizoen

  12 mei 2020
 • Beste leden van onze vereniging,

  Nu de corona-explosie op z’n retour is en er gelukkig zelfs weer door diverse leeftijdsgroepen getraind kan worden, berichten we jullie ook over de contributie.

  Het bestuur heeft besloten, in navolging van vele andere verenigingen, om de contributie voor de 2e helft van het seizoen, via de automatische incassoronde te innen.

  Onze vereniging heeft de contributie hard nodig om financieel gezond te blijven en wij rekenen op ieders begrip, dat wij toch vragen om de contributie volledig te voldoen.

  Tevens vragen wij alle leden, die geen automatische incasso hebben afgegeven, de contributie voor dit seizoen alsnog te voldoen. U helpt de vereniging hier bijzonder mee!!    

  Wij kunnen ons voorstellen dat er leden of gezinnen zijn, waarbij het moeilijk is om aan dit verzoek te voldoen. Indien dat het geval is, neem dan contact op met de penningmeester en we komen altijd tot een oplossing.

  Het bestuur bedankt iedereen bij voorbaat voor zijn of haar medewerking!

  Namens het bestuur,
  Eddy van der Dussen - penningmeester