• Clubhuis

  Ons Clubhuis is mooi
  S.V. Eemnes beschikt over een prachtig eigen clubhuis. Een clubhuis, dat regelmatig bruist. Met activiteiten die vaak met voetbal te maken hebben of activiteiten die worden georganiseerd om de sociale verbinding binnen de vereniging te vergroten.

  Het gebruik
  Als er competitiewedstrijden gespeeld worden, is het ‘s zaterdags een drukte van belang in ons clubhuis. Vroeg in de ochtend om 8:00 uur gaat ons clubhuis open om pas na afloop van de laatste wedstrijd en de bijbehorende derde helft rond 19:00 uur weer te sluiten. Spelers, supporters en bij de jeugd ook veel ouders, maken dan maar wat graag gebruik van ons clubhuis!

  Wanneer er tijdens het seizoen op zaterdag niet wordt gespeeld (bijvoorbeeld door afgelasting), gaat het clubhuis rond 16:00 uur open.

  Het clubhuis wordt ook gebruikt voor alle activiteiten rondom de vereniging. Denk aan de Algemene Ledenvergadering, informatieavonden, de sinterklaasviering, bolavonden, dartavonden, gezellige eetavonden en onze jubileumfeesten. Ook de vergaderingen van de verschillende commissies worden in het clubhuis, of de bestuurskamer georganiseerd.

  Ook biedt ons clubhuis onderdak aan een, zich onder onze leden en supporters bevindende, groep enthousiaste en actieve groep klaverjassers.

  Ons clubhuis is dus een belangrijke verbindende sociale factor die bijdraagt aan het welzijn van onze sportvereniging.

  Het clubhuis is niet beschikbaar voor verhuur voor feesten en partijen.

  Het assortiment
  De mensen komen naast gezelligheid ook voor ‘een natje en een droogje’. Het assortiment dat in ons clubhuis geboden wordt, is voor voetbalverenigingen eigenlijk behoorlijk uitgebreid.

  Naast de verkoop van een ruim assortiment niet- en zwakalcoholische dranken wordt door ons keukenpersoneel ook voor een ruime keuze aan broodjes en snacks gezorgd.

  De vrijwilligers
  Het clubhuis draait niet vanzelf. De openstelling van het clubhuis kan alleen dankzij een grote groep vrijwilligers.

  De diensten worden ingevuld door de seniorenteams, ouders van de jeugdteams en een groot aantal vrijwilligers die SV Eemnes een warm hart toedragen. Versterking van deze groep vrijwilligers is altijd van harte welkom!

  Financiën
  Het clubhuis levert een belangrijke bijdrage aan het financiële welzijn van  S.V. Eemnes. Doordat elk product met een kleine marge verkocht wordt, dragen we met elkaar bij aan de financiële gezondheid van onze club.

  Tenslotte
  Kortom, het clubhuis is het belangrijkste centrum van onze club! Het is een plek waar ontmoeting en gezelligheid voor alle leeftijden centraal staat. En wat je er financieel besteed komt ook nog eens ten goede aan de club. Een win-win dus!

  Het clubhuis van S.V. Eemnes.