• Club Nieuws en informatie over de ALV

  13 apr 2020
 • Beste leden van S.V. Eemnes,

  Er is al heel veel geschreven over de plotselinge crisis, waarin we op dit moment leven. Daarnaast geen voetbal meer, de rest van het seizoen; wie had dat kunnen denken bij de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2020.
  Op diezelfde Nieuwjaarsreceptie richtte voorzitter Bart Nouwens nog het woord tot ons allen en wenste iedereen een geweldig en vooral gezond 2020.
  Dat hij 7 weken later op 17 februari totaal onverwachts overleed, is nog steeds onwerkelijk en lijkt al weer een eeuwigheid geleden.

  Dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, dendert vanaf begin maart over onze samenleving heen en laat diepe sporen achter bij die families die erdoor getroffen worden.
  De huidige crisis laat ook onze vereniging niet ongemoeid; iedereen baalt ervan dat er niet meer gevoetbald kan worden en mist de wekelijkse zaterdagactiviteiten en ook vooral de 3e helft in de kantine.
  Vanaf begin maart ligt de competitie stil en is ook het clubhuis dicht, waardoor er ook geen kantine-inkomsten zijn. Onze vereniging kan gelukkig financieel tegen een stootje, maar iedereen zal begrijpen dat dit een zware wissel trekt op de vereniging.

  Bestuurlijk moesten er ook wat bakens verzet worden door het plotselinge overlijden van Bart. Gelukkig konden we het voorzitterschap tijdelijk invullen, doordat André Adema bereid was die rol a.i. op zich te nemen. Dat aan deze a.i. invulling de nodige beperkingen zitten, was ons op dat moment niet bekend. Dat is de reden geweest om op 18 maart een Bijzonder Algemene Ledenvergadering uit te schrijven, omdat het bestuur een permanente invulling wilde hebben van het voorzitterschap, en als compleet bestuur de komende tijd door een aantal belangrijke vraagstukken te loodsen.

  Het bestuur wil de Bijzonder Algemene Ledenvergadering van maandag 20 april door laten gaan; echter in een andere vorm dan dat de leden gewend zijn, waarbij het bestuur, voor zover van toepassing, een beroep wil doen op artikel 2.8 lid 2 BW.
  Het bestuur wijkt af van de agenda, zoals deze eerder op 18 maart is gepubliceerd op de website en behandelt slechts een agendapunt, zijnde de stemming voor een nieuwe voorzitter.
  Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de functie van voorzitter; het bestuur draagt André Adema aan als nieuwe voorzitter.

  De procedure hiervoor is simpel en overzichtelijk;
  Op maandagavond 20 april is de kantine open van 19.30 – 20.30 uur.
  We nodigen alle leden uit om langs te komen en we houden uiteraard 1 ½ meter afstand van elkaar.
  Iedereen die langskomt krijgt een stemformulier; vult deze in en stopt deze in een bus/ emmer.
  Na 20.30 uur kan er niet meer gestemd worden; dan worden de stemmen geteld en wordt de uitkomst vastgesteld.
  De uitkomst wordt dezelfde avond via de website bekend gemaakt.
  Het bestuur roept ook een of twee leden op, die aanwezig willen zijn bij de stemprocedure tussen 19.30 en 20.30 uur en daarna bij het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitkomst.

  Wij hopen op jullie medewerking en mochten jullie vragen hebben, schroom niet om deze te stellen; bij voorkeur via de mail op bestuur@sveemnes.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur van S.V. Eemnes