• Bomen uit voorzorg omgezaagd

    12 mei 2020
  • Begin april waaide er met de storm opnieuw een boom om op het complex. Met schade aan het hek, maar gelukkig zonder persoonlijke schade! Met name de iepen aan de noordkant van veld 1 blijken slecht en vormen daardoor een risico en zorg voor het bestuur.

    Om de veiligheid van leden, bezoekers en omgeving te borgen, is bij de gemeente gevraagd of deze bomen gekapt mochten worden. Omdat de bomen niet op de lijst van waardevolle bomen van Eemnes staan, is het kappen vergunningsvrij.

    Mooi dat ook voor dit soort activiteiten leden klaar staan om deze uitdagende klus te klaren. Drie weken geleden zijn er drie bomen omgehaald en afgelopen zaterdag waren de laatste 2 aan de beurt.

    Zagers en opruimers, bedankt!