• Bestuursmutaties komende ALV 16 December 2019

  22 nov 2019
 • Bij de komende Algemene Ledenvergadering van 16 december a.s. zal het bestuur een voorstel doen tot invulling van de functie van secretaris.

  Conform de statuten (artikel 9)  van de vereniging, kunnen zich, los van bovengenoemde voordracht, kandidaten aanmelden, die interesse hebben in deze functie.

  Indien u interesse heeft in deze functie, verzoeken wij u dit kenbaar te maken, uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering van 16 december, bij een van de bestuursleden, of door het sturen van een e-mail naar bestuur@sveemnes.nl.

  Indien er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor de in te vullen functie van secretaris, zal door middel van stemming tijdens de ALV een beslissing worden genomen welk lid wordt benoemd.

   

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van SV Eemnes

  Bart Nouwens, voorzitter