• Bestuur en Jeugdcommissie bereiden zich voor op het nieuwe seizoen

  30 apr 2022
 • De jeugdcommissie werkt op dit moment hard aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Uiteraard staan de teamindelingen weer prominent op de agenda. Hoe belangrijk deze ook zijn, de JC wil breder dan alleen de teamindelingen inzetten om haar missie “het met plezier zo goed mogelijk leren voetballen, ieder op zijn of haar eigen niveau” optimaal invulling te geven. Hoe we dat in nauwe samenwerking met het bestuur doen, leggen we hieronder uit.

  Teamindelingen

  Een fenomeen, dat altijd onder een vergrootglas ligt. Daar zijn we ons als JC van bewust. We doen dit zorgvuldig en zetten altijd de speler of speelster centraal.
  In januari is een start gemaakt met de vraag of een JO23 in de A categorie voor SV Eemnes haalbaar zou zijn. Een dergelijk team zou een mooi vervolg vormen op het topresultaat, dat onze huidige JO19-1 bereikt heeft; een plek in de 4e divisie. Na een aantal sessies met alle direct betrokkenen luidde de conclusie, “vanuit opleidingsperspectief een prachtige kans, maar vanuit de impact op de opbouw van de jeugdafdeling een optie met net te veel risico’s”. We hebben daarom besloten op dit moment niet voor deze optie te kiezen, maar in januari 2023 opnieuw een beoordeling te starten.
  Na deze keuze door naar de boven- en middenbouw. We zijn inmiddels een aantal overleggen, ook met de trainers, verder en eerlijk, het is een mega-puzzel. Zelden hebben de aantallen binnen het vormen van nieuwe teams ons zo tegengewerkt. We hebben 2 opties uitgewerkt, waar we uiterlijk 10 mei een besluit over willen nemen. Op dat moment voegen we ook de indelingen binnen de meidenteams en de onderbouw toe. Binnen deze groepen zijn de uitdagingen wat beperkter van omvang. Aansluitend zal de hele set worden voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring en kan het proces van publicatie worden opgestart.

  Trainers en scholingen

  Zodra de teams ingedeeld zijn, gaat de betreffende coördinator samen met de Hoofd Opleidingen (HO) in gesprek met de adspirant trainers. Wij zijn heel blij met het kader dat we nu al hebben en willen graag met hen in gesprek over de ontwikkeling van de spelers, maar ook over hun eigen ontwikkeling. Als het gaat om het kaderbeleid streven bestuur en JC aan het begin van het seizoen 2023-2024 naar een situatie waarbij alle trainers van de selectieteams beschikken over een UEFA C opleiding, of studerend hiervoor en m.b.t. de breedteteams over een junioren- of pupillenopleiding of studerend hiervoor. Het HO zal dit proces begeleiden en als praktijkbegeleider optreden.
  Inzet is ook hier weer invulling geven aan de eerdergenoemde missie. Een goed opgeleide trainer is in staat om kinderen beter te leren voetballen en dat verhoogt het spelplezier.
  We kiezen hier voor meerdere sporen. De HO is inmiddels gestart met het begeleiden van individuele trainers binnen een traject van 14 dagen. Met de betreffende trainer kijkt hij hoe stappen binnen het trainersvak kunnen worden gezet. Parallel heeft hij een aantal klassikale scholingen verzorgd.
  Vanaf de start van het nieuwe seizoen trekken we deze lijn door en zullen alle trainers voor begeleiding worden ingepland. Dit naast het doortrekken van de klassikale scholingen. Hierbij zetten we nadrukkelijk in op de ontwikkeling van de breedteteams, ook weer vanuit de missie “iedere speler en speelster krijgt ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden op zijn of haar eigen niveau”.

  Structuur JC

  Hierover blijft enige verwarring bestaan. Klaarblijkelijk hebben we dat niet goed genoeg uitgelegd. De coördinatoren hebben de regie en zorgen voor de organisatie binnen hun jaarlagen en zijn aanspreekpunt voor de ouders. De HO is zeker geen jeugdvoorzitter. Er is binnen de JC gekozen om hem als technisch voorzitter van de JC overleggen te laten fungeren, dat had net zo goed één van de coördinatoren kunnen zijn. De HO is verantwoordelijk voor de voetbalinhoud en de voetbalontwikkeling van spelers, speelsters en trainers binnen de jeugdafdeling van SV Eemnes.
  Over deze ontwikkeling legt hij verantwoording af aan het bestuur en doet voorstellen ter verbetering.


  10 punten plan

  Eind van dit seizoen presenteert de JC ook een zogenoemd “10 punten plan”. Doel is om een aantal afspraken, die tijdens en als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn weggezakt, weer op te frissen, maar zeker ook een aantal toe te voegen. U moet dan denken aan houding en gedrag rondom de velden, hygiëne (denk aan het douchen na de wedstrijden), gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamers, maar ook zaken als het (laat) afmelden voor trainingen en wedstrijden, het lenen van spelers uit “betere” teams en vervolgens de eigen spelers op de bank laten zitten. Soms zijn het afspraken, waarvan je denkt “is dit een item, dat om een afspraak vraagt”, maar u zult zich verbazen waar wij als JC mee geconfronteerd worden. Door de 10 meest in het oog springende verbeterpunten goed met elkaar te doorleven geven we ook langs deze weg weer invulling aan de al een paar keer aangehaalde missie “het met plezier zo goed mogelijk leren voetballen, ieder op zijn of haar eigen niveau”.

  Hoe willen we communiceren

  Uiteraard willen we als JC ook inzetten als het gaat om het onszelf blijvend verbeteren. Met het bestuur is afgesproken om 1 x per 3 weken een update te verzorgen als het gaat om de voortgang. Binnen de JC is Noud Kools, naast een prima coördinator jeugdkeepers, onze mediaman, die samen met de mediacommissie blijvend op zoek is naar verbetering van communicatie. Natuurlijk mag u ons ook altijd aan blijven spreken via alle kanalen, die de moderne techniek ons biedt, maar nu het alweer enige tijd kan en mag ook in een persoonlijk gesprek. Misschien moeten we onszelf daarin, na een lange periode van niet kunnen en mogen, ook weer een beetje heruitvinden.
  Kortom: u weet ons te vinden.


  De jeugdcommissie.