• Ballenkooien worden op woensdag 14 september afgesloten.

  14 sep 2022
 • Het blijft een uitdaging: het op orde houden van het ballenhok. Nu het seizoen weer is gestart blijkt dathet lastig blijft om zonder verdere maatregelen de kwaliteit en de kwantiteit van onze materialen op orde te houden. Er zijn vorig seizoen al eerste stappen gezet via het plaatsen van ballenkooien en schotjes tussen de kooien, maar we ontkomen er niet aan om ook de laatste stap te zetten: het afsluiten van de ballenkooien.

  Voorafgaande aan de afsluiting zal een inventarisatie plaatsvinden van het aantal ballen per kooi. Hetaantal zal vergeleken worden met de opgave, die de coördinatoren eind juni van de trainers hebben ontvangen. Verschillen zullen zoveel mogelijk worden opgelost. Helaas zijn er problemen met leveren van nieuwe ballen. De leverancier heeft aangegeven eind september de eind juni gevraagde aantallen te kunnen leveren. Zodra de nieuwe ballen zijn ontvangen zal een 2 e inventarisatie plaatsvinden, waarbij slechte exemplaren zullen worden vervangen.
  Naast de ballen zullen ook de aantallen bij de coördinatoren gevraagde hesjes en hoedjes in de kooien worden geplaatst. Nadat de kooien zijn afgesloten ontvangen de trainers een sleutel en zal aan hen worden gevraagd om een zogenoemde  ruikleenovereenkomst te tekenen.
  Om het hele proces zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen zullen de coördinatoren voor de begeleiding van dit proces zorgen. Hoe ziet deze eruit.

  1. De kooien zijn afgesloten vanaf woensdag 14 september om 16.00 uur
  2. De coördinator van de betreffende leeftijdscategorie is bij de eerste training na dit tijdstipaanwezig in het ballenhok, of stemt op een andere wijze met zijn of haar trainers af.
  3. Hij/zij reikt de sleutel uit en tekent samen met de trainer de bruikleenovereenkomst, na de aantal hesjes, hoedjes en ballen te hebben vastgesteld.
  4. De beheerder van het ballenhok heeft van alle kooien een reservesleutel.
  5. In principe is er 1 sleutel per team. Mochten er omstandigheden zijn die 2 of meer sleutels noodzakelijk maken, dan is het aan de coördinator, in overleg met de betreffende trainer(s) om te bepalen of dupliceren wenselijk is.

  Naast het afsluiten van de ballenkooien zal het ballenhok verder worden geoptimaliseerd. Het verwijderen van de wand met de kluisjes vormt hier een onderdeel van. Het zal even wennen zijn, maar we zien als bestuur en jeugdcommissie geen andere route, dan het afsluiten.

  We hopen op deze wijze een oplossing te hebben gevonden voor een situatie, die voor velen een bron van ergernis vormde en bovendien veel geld kostte.