• André Adema tijdelijk voorzitter a.i. SV Eemnes

  3 mrt 2020
 • Door het plotseling overlijden van onze voorzitter Bart Nouwens, heeft het bestuur besloten de voorzitterstaken, tijdelijk vanuit de eigen geledingen, in te vullen.

  André Adema, bestuurslid commercie/nieuwe media, zal tijdelijk het voorzitterschap op zich nemen tot in elk geval de Algemene Ledenvergadering van mei a.s.

  Het bestuur zal op zoek gaan naar een geschikte kandidaat om de voorzittersfunctie weer permanent in te vullen.

  Voor vragen hierover kan contact opgenomen worden met Natascha Scholten-Fleming (secretaris) of Eddy van der Dussen (penningmeester), of per e-mail aan bestuur@sveemnes.nl. Het bestuur houdt u op de hoogte van de procedure via onze website.

  Het bestuur van S.V. Eemnes