• Algemene Ledenvergadering Maandag 16 december 2019

  22 nov 2019
 • S.V. Eemnes - Algemene Ledenvergadering

  Maandag 16 december 2019
  aanvang: 19.30 uur clubhuis open: 19.00 uur

  1.  Opening

  2. Bestuursmededelingen
      - Mededelingen van de voorzitter

  3.  Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 28 mei 2019
      - De notulen zijn hier te vinden.

  4. Financieel overzicht seizoen 2018/2019

  5. Verslag kascontrolecommissie, d├ęcharge verlenen voor het gevoerde beleid en het vaststellen van de kascommissie.

  6. Bestuursmutaties 
      - 
  Voor de definitieve invulling van de functie van secretaris draagt het bestuur voor: Natascha Scholten-Fleming. 
        (Ter bekendmaking volgt onder de agenda op de volgende pagina een korte beschrijving van het kandidaat-bestuurslid.)

  7. Mededelingen penningmeester
      -  Aanschaf nieuw kassasysteem m.i.v. januari 2020

  8. Mededelingen jeugd
      - Stijging ledenaantal

  9. Mededelingen commercie/nieuwe media
      - Update sponsoring
      - Nieuwe ontwikkelingen VoetbalTV

  10. Mededelingen clubhuis
      - Nieuwe bierleverancier Heineken en samenwerking met Huis van Eemnes
      - Besluitvorming aanschaf nieuwe koffiemachines na proefperiode

  11. Rondvraag 

  12. Sluiting


  Voor de functie van bestuurslid secretaris heeft Natascha zich beschikbaar gesteld. Ter kennismaking volgt hieronder een korte profielschets van Natascha.

  Mijn naam is Natascha Scholten-Fleming. Ik ben al bijna vijftien jaar woonachtig in het prachtige Eemnes.

  Mij is gevraagd of ik mij kandidaat wil stellen voor de functie van secretaris in het bestuur van SV Eemnes. Omdat ik van mening ben, dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan, heb ik niet lang hoeven nadenken over het wel of niet willen vervullen van deze functie.

  Voor mij is betrokkenheid bij de voetbalclub onder andere een bezigheid waarin ik de door mij opgedane ervaringen tijdens mijn opleidingen en werk kwijt kan. In het dagelijks leven sta ik voor de klas om het vak Mens & Maatschappij aan middelbare scholieren te geven. Daarom probeer ik op zowel mijn werk als op de club mensen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen.
  Naast mijn werk als docent ben ik ook auteur en redacteur van schoolboeken geweest. De hiermee opgedane kennis komt van pas bij de a.i. functie van secretaris, die ik de afgelopen maanden heb vervuld.

  Naast de interim functie die ik nu in het bestuur van de voetbalclub vervul, sta ik ook vaak langs de lijn om onze zoon Teun te zien spelen en (het team) aan te moedigen. Daarnaast heeft u mij misschien wel eens achter de bar of op het wedstrijdsecretariaat gezien.

  Mijn man Ernst Scholten is ook nauw verbonden aan de club: hij heeft zitting in de Mediacommissie en is al jaren een betrokken, enthousiaste leider van het team waarin onze zoon speelt.

  Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering van 16 december 2019 stel ik mij ook graag persoonlijk voor aan de leden van de vereniging.

  Hartelijke groeten van Natascha Scholten-Fleming

  _________________________________________________________________________________

  met vriendelijke groet,

  namens het bestuur van SV Eemnes,
  Natascha Scholten-Fleming, a.i. secretaris

  GEPUBLICEERD OP woensdag 20 november 2019