• Aanpassingen voorlopige teamindelingen, informatie afsluiting lopende en opstart komende seizoen jeugd SV Eemnes

  23 jun 2022
 • Op 3 juni hebben wij als jeugdcommissie de voorlopige teamindelingen voor het seizoen 2022-2023 gepubliceerd. Daarbij hebben we aangegeven rond 20 juni met aanvullende informatie te komen. Hieronder treft u een update van een aantal zaken, die verband houden met de voorlopige teamindelingen, maar ook met de afsluiting van het huidige en opstart van het nieuwe seizoen.

  1. Aanpassingen voorlopige teamindelingen.

  De aangepaste versie van de voorlopige teamindelingen vindt u hier. De eerste versie van de voorlopige teamindelingen kenmerkten zich door krapte binnen een aantal teams in met name midden- en bovenbouw. Deze krapte hebben we voor een deel kunnen terugbrengen. Vooral het feit, dat zes kinderen uit de Oekraïne, die al enige tijd met onze jeugd meetrainen, hebben aangegeven ook wedstrijden te willen gaan spelen, heeft ons ruimte gegeven. Als gevolg van deze ruimte konden we een aantal mutaties doorvoeren. Hiermee zijn we er beter in geslaagd om iedere speler en speelster op zijn of haar eigen niveau in te kunnen delen. Mocht u n.a.v. deze mutaties nog vragen hebben dan kunt u deze uiterlijk maandag 27 juni stellen via jeugd@sveemnes.nl.

  2. Trainers.

  Voor de meeste teams hebben we trainers, coaches en/of leiders (opnieuw) bereid gevonden om de begeleiding op zich te nemen. Bij voorbaat al een woord van dank naar deze vrijwilligers!
  Een beperkt aantal trainers en coaches heeft aangegeven te willen stoppen. Hier nemen we op een nog vast te stellen moment gepast afscheid van.
  Voor zover deze definitief bekend zijn hebben we de namen bij de betreffende teams aangegeven. We zoeken voor de JO14-2 nog naar een trainer/coach, die als achtervang wil fungeren, terwijl we voor de JO12-2 nog een coach voor de begeleiding op zaterdag zoeken. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met Henk de Jong (JO14-2) of Arwin Lergner (JO12-2). In de onderbouw staat bij sommige teams nog geen naam aangegeven. Dat betekent niet dat we niemand bereid hebben gevonden, maar Arwin Lergner is als coördinator nog in gesprek over de wijze en vorm van de inzet.

  3. Trainingsschema.

  Het trainingsschema voor het seizoen 2022-2023 vindt u hier en gaat in per maandag 27 juni. Dit betekent, dat er vanaf deze datum geen ruimte meer is gereserveerd gebaseerd op het seizoen 2021-2022. Het is aan de trainers om te bepalen of zij vanaf 27 juni met de nieuwe teams van start gaan en hoe lang zij willen blijven doortrainen. De ervaring leert dat met de start van de zomervakantie (regio noord 16 juli) de laatste “diehards” er mee stoppen. Het moment waarop de eerste trainingen na de vakanties weer opgestart worden is eveneens aan de trainers om te bepalen. Informatie over doorgaan, wanneer stoppen en wanneer weer starten ontvangt u van de betreffende trainer/leider(s). Wel de dringende oproep om niet zonder overleg met de betreffende coördinator van het schema af te wijken. Voor deze trainingen gelden uiteraard dezelfde spelregels als we gewend zijn. (beheer materialen, afsluiten e.d.).

  4. Oefenwedstrijden.

  Mocht u ter voorbereiding op het nieuwe seizoen thuis een oefenwedstrijd willen spelen, dan bent u afhankelijk van de ruimte op dat moment. Neem daarom altijd eerst contact op met het wedstrijdsecretariaat via wedstrijd@sveemnes.nl.
  Het regelen van een scheidsrechter bij vriendschappelijke thuiswedstrijden is een verantwoordelijkheid van de leiding van het team.

  5. Inleveren kleding.

  Met de kledingcommissie is afgesproken dat de kleding ingeleverd kan worden op vrijdag 1 of maandag 4 juli tussen 18.30 en 20.30 uur. Dat geldt ook voor de kleding van de trainers en coaches, die stoppen met trainen en coachen. Lukt op het op één van beide data echt niet, neem dan contact op via kleding@sveemnes.nl.

  6. Competitie-indelingen.

  De KNVB zal deze rond 12/13 augustus publiceren via de app Voetbal.nl. Mocht je daar nog niet over beschikken kijk dan op https://www.sveemnes.nl/voetbal-nl-app-vragen Hier vindt u alle informatie terug.

  7. Nieuwe seizoen.

  De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn voor een groot deel “onderweg”. Nu de voorlopige teamindelingen en veruit de meeste trainers bekend zijn, zullen de nieuwe ambities, afspraken en app-groepen snel het levenslicht gaan zien.
  Als jeugdcommissie willen we iedereen een veilige sportomgeving bieden waarin het prettig voelt en ook sprake is van een leerklimaat, dat bij de ambities past. Zo geven we verdere invulling aan onze missie: “ieder kind op zijn of haar niveau met plezier beter leren voetballen”.
  We werken op dit moment aan een aantal items, die de veilige sportomgeving, het prettig voelen en een bij de gekozen ambitie passend leerklimaat maximaal moeten ondersteunen.
  Nog voor de zomervakantie komen we met een meer concrete uitwerking van deze punten.
  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 september zullen we hier samen met het bestuur een toelichting op geven.