• Aankondiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering SV Eemnes op 20 april 2020

  18 mrt 2020
 • Het bestuur van SV Eemnes nodigt alle leden uit voor het bijwonen van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering en wel op maandag 20 april om 19:30 uur in de kantine van de club.

  Het bestuur van SV Eemnes heeft besloten tot een tussentijdse (B)ALV om de volgende redenen:
  Het overlijden van voorzitter Bart Nouwens heeft het bestuur tijdelijk opgevangen met de ad interim aanstelling van André Adema als voorzitter, tevens bestuurslid commercie/nieuwe media.
  Met een ad interim voorzitter heeft het bestuur niet de gebruikelijke bestuursbevoegdheden. Het bestuur vindt dit een onwenselijke situatie.
  Daarbij verwacht het bestuur, mede in het licht van de huidige snel opvolgende ontwikkelingen rond het corona-virus, mogelijk voor belangrijke vraagstukken te komen staan.
  Het bestuur hecht daarom grote waarde aan de continuïteit met een voltallig (dagelijks) bestuur.

  Ten aanzien van de procedure is in de statuten opgenomen dat het bestuur kandidaten kan voordragen.
  Op basis daarvan draagt het bestuur André Adema voor als kandidaat voor de benoeming tot voorzitter van SV Eemnes.

  Met betrekking tot de procedure is in de statuten opgenomen dat niet alleen het bestuur kandidaten kan voordragen, maar dat een kandidaat zich ook zelf beschikbaar kan stellen.
  Deze kandidaat moet dan worden voorgedragen door ten minste drie leden van de vereniging.
  Mocht iemand zich kandidaat willen stellen, dient uiterlijk maandag 30 maart (drie weken voor aanvang van de (B)ALV) de kandidatuur, vergezeld van de namen en handtekeningen van tenminste 3 leden van SV Eemnes, ingeleverd te worden bij de secretaris Natascha Scholten-Fleming via bestuur@sveemnes.nl. Aanmeldingen na 30 maart zijn ongeldig.
  Indien meerdere kandidaten zich hebben aangemeld, zal door middel van stemming tijdens de (B)ALV een beslissing worden genomen welke kandidaat wordt benoemd.

  De agenda is als volgt, aanvang 19.30 uur;
  • Opening
  • Stilstaan bij het overlijden van Bart Nouwens 
  • Vaststellen stemmingsprocedure
  • Schriftelijke stemmingsprocedure 
  • Korte pauze
  • Uitkomst stemmingsprocedure
  • Gelegenheid tot stellen van vragen
  • Einde vergadering

  Er zullen geen andere punten op de agenda staan.

  Bij de planning van deze vergadering hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de nu geldende maatregelen rondom het corona-virus.

  We realiseren ons ook dat deze (B)ALV wellicht niet in de reguliere vorm gehouden kan worden. Wij zullen onderzoeken welke alternatieven er dan mogelijk zijn.

  Alle wijzigingen worden gecommuniceerd via de website en social media.

  Het bestuur van S.V. Eemnes